ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Για την Del Monte Fresh Produce, η βιωσιμότητα είναι μία διοικητική πρακτική που διέπει τις καθημερινές επιχειρηματικές δραστηριότητές μας όπου κι αν δραστηριοποιούμαστε. Ως εταιρεία που ασχολείται με γεωργικά προϊόντα, τρόφιμα βασισμένα σε γεωργικά προϊόντα και με την ποτοποιία και, ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης, αναγνωρίζουμε την ευθύνη μας να διασφαλίζουμε ότι οι επιχειρηματικές δραστηριότητές μας στηρίζονται στη μελετημένη εξισορρόπηση των συμφερόντων όλων των εμπλεκομένων με την εταιρεία μας φορέων. Γι’ αυτόν το λόγο, η εταιρεία έχει καθιερώσει περιβαλλοντικές και κοινωνικές πολιτικές και διαδικασίες, καθώς και πολυάριθμα προγράμματα που προστατεύουν και υποστηρίζουν το περιβάλλον και ενισχύουν την καλή ποιότητα ζωής των εργαζόμενών της και των κοινοτήτων όπου δραστηριοποιείται. Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τη βιωσιμότητα, επισκεφθείτε τον ιστότοπο μας www.freshdelmonte.com όπου παρουσιάζουμε τα διάφορα προγράμματα που η εταιρεία εφαρμόζει παγκοσμίως.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Del Monte Fresh Produce αναγνωρίζει την ευθύνη της να λειτουργεί με αειφόρο τρόπο που διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των φυσικών πόρων που χρησιμοποιεί για την παραγωγή των προϊόντων της και την προστασία του περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται. Για αυτόν το λόγο, εφαρμόζει την περιβαλλοντική πολιτική της σε όλες τις μονάδες της, παγκοσμίως. Τα περιβαλλοντικά προγράμματά της ελέγχονται, με εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους, ώστε να διασφαλίζουν απόλυτη συμμόρφωση και έχουν πιστοποιηθεί, μεταξύ άλλων, με ISO 14000, το διεθνές πρότυπο περιβαλλοντικής προστασίας ή/και το πρωτόκολλο GlobalGap. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Fresh Del Monte, επισκεφθείτε τον ιστότοπο: www.freshdelmonte.com ή επικοινωνήστε μαζί μας στο: info@freshdelmonte.com

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Εκτός από τη συνεισφορά της στις οικονομίες των χωρών όπου δραστηριοποιείται, η Del Monte Fresh Produce συνεισφέρει σημαντικά και στην ευημερία περίπου 40.000 εργαζόμενων παγκοσμίως. Οι αυστηρές εργασιακές πολιτικές και πρακτικές μας διασφαλίζουν ένα υγιεινό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας. Εγγυόμαστε σε όλους τους εργαζόμενούς μας ασφαλείς συνθήκες εργασίας, καθώς και τα εργασιακά δικαιώματα που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις και τη νομοθεσία κάθε τόπου. Όπως και στην περίπτωση των περιβαλλοντικών πολιτικών, η αυστηρή τήρηση των εργασιακών και κοινωνικών προγραμμάτων και πολιτικών μας παρακολουθείτε και επικυρώνεται με συχνούς εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους.

ΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ DEL MONTE

Όλα τα προγράμματα βιωσιμότητάς μας βασίζονται σε αυστηρές εσωτερικές πολιτικές και συστήματα, καθώς και σε ευρέως αποδεκτά διεθνή πρότυπα. Επειδή τα πρότυπα, τα σχετικά κόστη και οι αντίστοιχες απαιτήσεις πόρων έχουν αυξηθεί σημαντικά, έχουμε επιλέξει εκείνα που εμείς και πολλοί από τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς θεωρούμε ότι αποτελούν τα καλύτερα στην κατηγορία τους πρότυπα ασφάλειας τροφίμων, αλλά και τα καλύτερα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα στον γεωργικό τομέα. Κάθε μονάδα μας επιθεωρείται τακτικά από εσωτερικούς ή και εξωτερικούς ανεξάρτητους επιθεωρητές σύμφωνα με αυτές τις αυστηρές πολιτικές και τα πρότυπα. Όταν οι έλεγχοι ολοκληρώνονται επιτυχώς, η μονάδα λαμβάνει την ανάλογη πιστοποίηση που δείχνει τη συμμόρφωση και τη δέσμευσή της στη διαφάνεια.

 

ΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ DEL MONTE

Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: GLOBALGAP, ISO 14001

Ασφάλεια Τροφίμων: FSSC 22000, BRC, IFS, Organic Certifications (Βιολογικές Πιστοποιήσεις)

<Συστήματα Διαχείρισης του Οργανισμού Φαρμάκων και Τροφίμων των ΗΠΑ (FDA): ISO 9001

Ειδικά Πρότυπα: SEDEX, OHSAS 18001, Kosher Certificates, ETI

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Η πιστοποίηση Αειφόρου Καλλιέργειας περιλαμβάνει αυστηρή αξιολόγηση, από ανεξάρτητο φορέα, των διαδικασιών παραγωγής, διαχείρισης και διανομής των αγροκτημάτων Del Monte στη Γουατεμάλα, Κόστα Ρίκα και Κένυα. Τα πιστοποιημένα αγροκτήματα Del Monte απέδειξαν ότι εφαρμόζουν πρακτικές που εξασφαλίζουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, προστασίας των εργαζομένων και ποιοτικού ελέγχου.

 

Τα πιστοποιημένα αγροκτήματα αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:
Βιώσιμη Παραγωγή Καλλιέργειας
Διαχείριση και Προστασία του Οικοσυστήματος
Εξοικονόμηση Πόρων και Ενεργειακή Απόδοση
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων
Δίκαιες Εργασιακές Πρακτικές 
Οφέλη για τις Τοπικές Κοινότητες
Ποιότητα Προϊόντων 
Ασφάλεια και Καθαρότητα Προϊόντων

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΗΣ ΦΥΤΕΙΑΣ ΑΝΑΝΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ

x